Nadanie statusu uchodźcy - skutki

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Przelicz waluty

Nasze społeczności

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Nadanie statusu uchodźcy – skutki
Dodany przez:

Nadanie statusu uchodźcy – skutki

Skutki złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy

Złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy powoduje że:

posiadana przez cudzoziemca wiza staje się nieważna,
wydana wobec osoby decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasa,
wykonanie wydanej wobec cudzoziemca decyzji o wydaleniu ulega wstrzymaniu na czas trwania postępowania uchodźczego.
W toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy:

nie wydaje się i nie przedłuża wizy,
nie wydaje się decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie wydaje się decyzji o wydaleniu.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy, wykonanie decyzji o wydaleniu nie ulega automatycznie wstrzymaniu, ponadto dopuszczalne jest wydanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może jednak wstrzymać wykonanie decyzji o wydaleniu, jeżeli przemawia za tym słuszny interes danej osoby, nie jest to sprzeczne z interesem społecznym i złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawierać uzasadnienie istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu jej wykonania. Wniosek należy złożyć wraz z kolejnym wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, za pośrednictwem organu przyjmującego, a w przypadku gdy decyzja o wydaleniu została wydana po złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy – bezpośrednio do Szefa Urzędu.
Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców(http://www.udsc.gov.pl/Skutki,zlozenia,wniosku,o,nadanie,statusu,uchodzcy,1351.html)
fot: freeimages.com

2 17 grudnia, 2014 Biznes, News 17 grudnia, 2014

Dodaj komentarz

Reklama

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w austriackich realiach. Gdy przybyliśmy do Austrii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim Austria. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Austrii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Austrii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.


Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Dziękujemy.

zespół Polacy w Austrii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaAustria.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.