Rada ds. Zagranicznych w Luksemburgu

Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Przelicz waluty

Popularne Newsy

Nasze społeczności

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »
Rada ds. Zagranicznych w Luksemburgu
Dodany przez:

Rada ds. Zagranicznych w Luksemburgu

Wiceminister Konrad Pawlik na Radzie ds. Zagranicznych w Luksemburgu

 

Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego w Stambule w 2016 roku, polityka rozwojowa i migracyjna w kontekście planowanego szczytu UE – Afryka w Valettcie oraz przyjęty niedawno „Plan Działań na rzecz równości płci w polityce rozwojowej” były głównymi tematami Rady ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. rozwoju w Luksemburgu. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Konrad Pawlik.

– Polska powiązała cele polityki humanitarnej z priorytetami polityki rozwojowej w nowym programie wieloletnim, ze szczególnym uwzględnieniem długofalowych kwestii migracyjnych – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Pawlik w Luksemburgu. – Polska chce odpowiedzialnie uczestniczyć w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego – ocenił wiceminister.

W dyskusji dotyczącej stanowiska UE na planowany w 2016 roku szczyt humanitarny Państwa Członkowskie wyraziły spójny pogląd, że głównym priorytetem szczytu powinna być reforma finansowania systemu pomocy humanitarnej, w tym zwiększenie efektywności działania samych instytucji pomocowych. Jednocześnie UE powinna przedstawić spójne stanowisko przypominające o potrzebie respektowania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz zasad udzielania pomocy humanitarnej. Dyskusja poświęcona była również zapewnianiu bezpieczeństwa pracownikom humanitarnym oraz dostępu do osób najbardziej potrzebujących w sytuacjach konfliktów zbrojnych. W trakcie spotkania podkreślono potrzebę wypracowania skutecznych sposobów ochrony kobiet, dzieci i osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych.

Ministrowie ds. rozwoju zaznaczyli również fundamentalną rolę współpracy rozwojowej w zwalczaniu pierwotnych przyczyn migracji, w tym ubóstwa, bezrobocia, braku bezpieczeństwa oraz nierówności. Wszyscy wypowiadający się z zadowoleniem przyjęli decyzję o utworzeniu Funduszu Powierniczego na rzecz Afryki. Zaznaczono także konieczność wzmocnienia dialogu z państwami partnerskimi ws. readmisji i reintegracji oraz potrzebę koordynacji działań unijnych i prowadzonych przez Państwa Członkowskie.

Wiceminister Pawlik poinformował o przyjętym w naszym kraju „Wieloletnim programie współpracy rozwojowej 2016-2020” i wsparciu Polski dla agend Narodów Zjednoczonych zaangażowanych w udzielanie pomocy humanitarnej. Ministrowie przyjęli także nowy „Plan Działań na rzecz Równości Płci na lata 2015-2020”, podkreślając, że równość płci i równouprawnienie kobiet są niezbędnym warunkiem rozwoju.

Podczas wspólnego lunchu ministrów ds. rozwoju i ministrów ds. środowiska omówiono wdrażanie „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030”, w tym budowę krajowych systemów monitorowania. Państwa członkowskie podkreślały przede wszystkim potrzebę ścisłego wpisania agendy w priorytety polityki rozwojowej oraz zintegrowania krajowych systemów statystycznych z krajowymi mechanizmami monitorowania wdrażania Agendy 2030.

W trakcie posiedzenia Rady odbyła się także dyskusja na temat przyszłości relacji z państwami Afryki Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ministrowie wskazywali na potrzebę przeprowadzenia pogłębionej analizy dotychczasowego funkcjonowania Umowy z Kotonu. – Musimy określić nasze strategiczne priorytety w stosunku do państw AKP, a Unia Europejska powinna dokonać oceny dotychczasowego funkcjonowania Umowy z Kotonu – podkreślił wiceminister Pawlik w swoim wystąpieniu. – Powinniśmy zachować wszystkie opcje otwarte, tak by ostatecznie przyjąć możliwie najefektywniejszą strukturę relacji z państwami AKP. Powinno to pozwolić na dostosowanie partnerstwa do nowych wyzwań i zróżnicowanego charakteru relacji pomiędzy Unią a poszczególnymi grupami państw w ramach AKP – dodał wiceminister.

Źródło: msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

0 29 października, 2015 News, Polityka, Wydarzenia Październik 29, 2015

Dodaj komentarz

Reklama

My na Twitterze

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Reklama

Video

Reklama

Witamy wszystkich!

Portal powstał, by wspomóc oraz ułatwić poruszanie się w austriackich realiach. Gdy przybyliśmy do Austrii napotkaliśmy wiele przeszkód i trudności związanych z życiem codziennym na obcym terenie. Postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym wszyscy mogą zapoznać się z egzystencją w kraju pełnym możliwości jakim Austria. Jest to miejsce, gdzie możecie podzielić się z innymi własnymi doświadczeniami, jak i informacjami, które będą pomocne dla mieszkańców Austrii. Wiadomości te mogą być również pomocne dla osób mających zamiar odwiedzić jak i osiedlić się w Austrii. Postaramy się informować na bieżąco o zmianach zachodzących w tym atrakcyjnym kraju. Będziemy szukać nowych możliwości rozwoju naszego wspólnego portalu. Zbieranie informacji, wskazówek oraz innych elementów życia w jednym miejscu pozwoli i ułatwi byt w nowym państwie. Współpracujemy już z wieloma osobami, w tym z Damianem Golcem i Michałem Majewskim autorami zdjęć znajdujących się na stronach portalu.


Zapraszamy wszystkich do współpracy.
Dziękujemy.

zespół Polacy w Austrii

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej http://www.WirtualnaAustria.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.